Предстоящи дейности по проекта  Е-мейл

- Одобрение на проектна документация на ИПГВР от Общински съвет-Перник;

- Окомплектоване и внасяне на проектна документация на ИПГВР в УО на ОПРР за одобрение;

 

 
RocketTheme Joomla Templates