Анкета  Е-мейл

С настоящата анкета целим идентифицирането/определяне на най-значимите проектни предложения в рамките на зоните за въздействие на гр. Перник.

Целта на допитването е събиране на информация от обществеността и заинтересованите страни относно значимите за решаване проблеми по зони за въздействие в града и на тази база да се дооформи индикативен списък на интервенции (проектни идеи), които ще бъдат финансирани чрез Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на гр.Перник

За да попълните анкетата натиснете тук.

 
RocketTheme Joomla Templates