Покана за обсъждане на предложени индикативни проекти ПДФ Печат Е-мейл
Сряда, 13 Март 2013 20:02

Община Перник и консорциум „Бефт – Пи Ес Инвент” Ви канят на 21.03.2013 г. /четвъртък/ от 10:00 часа в конферентната зала на Двореца на културата в гр. Перник за обсъждане на предложени индикативни проекти, които да бъдат включени в изработвания „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Перник и актуализация на ПУП”, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” (2007-2013), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Проектът е насочен към планиране на градското развитие, повишаване на качеството на живот и съответните екологични условия, както и подобряване физическата среда в града. Проектът се съобразява с изискванията за прозрачност и партньорство между бизнеса, местните власти и общността.

Целта на обсъждането е да се коментират предложените индикативни проектни идеи. Необходимо е също така да бъдат предложени нови такива, насочени към целите за икономическо, пространствено и екологично развитие, за насърчаване на икономическия потенциал и активност в град Перник. Предлагаме да се създават иновативни и конкурентни производства, както и да се подобри техническата и бизнес инфраструктура. Предложените от представители на бизнеса и НПО мерки и проекти следва да бъдат съобразени с границите зоните за въздействие – социална, икономическа и с административен характер.

Ще бъдат дискутирани и възможните финансови източници за реализация на конкретните проекти по Интегрирания план за градско възстановяване и развитие, като се има предвид Структурните фондове и Кохезионният фонд на ЕС, общинския и държавен бюджет и частни инвестиции и възможностите за Публично-частно партньорство.

Водени от принципа за най-широко гражданско участие при разработване на стратегически, устройствени и планови документи за бъдещето на града, Ви каним да изразите мнения, идеи и предложения относно стратегията, целите, приоритетите и мерките за стратегическо развитие и икономически растеж на гр. Перник.

 

pernik-podpis-kmet

Последно променен на Петък, 17 Май 2013 07:22
 
RocketTheme Joomla Templates