Покана за заключителна пресконференция по проект "Интегриран план за градско възстановяване и развитие" Печат